Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

15 februari 2017

Open Dagen

De ‘Open Dag’ activiteiten van 2017 zijn jl. zaterdag bij De Dijk afgesloten. Over het geheel zijn onze locaties bijzonder goed bezocht (zie ook het artikele elders in deze nieuwsbrief) en is het nu afwachten in hoeverre de grote belangstelling zich vertaald in aanmeldingen. Opvallend is het toenemend aantal leerlingen uit groep 7 dat zich met hun ouders oriënteert.
Het is mooi om te zien hoe collega’s, zonder uitzondering, met zichtbare trots een mooi werk en schoollocaties tonen aan potentiële leerlingen. Complimenten voor de eigentijdse en verzorgde manier waarop de activiteiten zijn georganiseerd en uitgevoerd. Onze kernwaarden Duurzaamheid, Diversiteit en Toegankelijkheid zijn op een schitterende wijze uitgedragen!


Krachtige collega

Toen ik op vrijdagavond De Triade bezocht werd ik aangenaam verrast door de aanwezigheid van Gert Boontjes, adjunct-directeur en docent. Gert, die helaas worstelt met gezondheidsproblemen, stond daar als vanouds tussen zijn huidige en aanstaande leerlingen vol passie te vertellen over de opleiding en opleidingsmogelijkheden binnen De Triade en met name op het gebied van de techniek. Toen een leerling vroeg: ‘Ha, meneer Boontjes, hoe gaat het met u?’ was zijn antwoord: ‘Hartstikke goed jongen en met jou?’ Houden zo! Met recht een krachtige collega!


Opbrengst Wereldcafé op 9 februari 2107

Ruim twintig collega’s kwamen af op de uitnodiging van PMR en CvB om met elkaar in gesprek te gaan over de beleidsvoornemens van de staatssecretaris om meer ruimte te scheppen voor verbetering en vernieuwing binnen het takenpakket van leerkrachten.

In zogenaamd ‘Wereldcafé-verband’ is zo’n anderhalf uur zinvol en met enthousiasme de dialoog gevoerd aan de hand van de volgende stellingen:

 • Het aantrekken van meer onderwijs (-ondersteunend) personeel leidt tot meer ruimte voor verbetering en vernieuwing. De (meer)kosten moeten als volgt worden gedekt:.........
   
 • Vermindering van de lesgevende taak van docenten leidt per definitie tot verbetering van het onderwijs.
   
 • Reële manieren om de gewenste ruimte scheppen zijn:
  - Het aanpassen van de klassenstructuur (bijvoorbeeld grotere klassen)
  - Het anders inrichten van het onderwijs (bijvoorbeeld meer werken met ICT)
   
 • Het verminderen van de onderwijstijd kan ruimte scheppen maar draagt onaanvaardbare risico’s met zich mee

Als toegift is gesproken over mogelijkheden het beroep van leerkracht binnen het Atlas College aantrekkelijker te maken.

PMR en CvB beraden zich apart over de opbrengsten om hierover t.z.t. het gesprek aan te gaan. In de eerste plaats was de bijeenkomst meningvormend.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!