Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Start renovatie, verbouwing en uitbreiding van OSG West-Friesland

14 februari 2017

Vorige week is de aannemingsovereenkomst voor de renovatie, verbouw en uitbreiding van de OSG West-Friesland ondertekend. De opdracht is door de stichting Onderwijshuisvesting Hoorn gegund aan Bouwgroep Dijkstra Draaisma. Installatiebureau Rutgers is verantwoordelijk voor de installatietechniek.

Dankzij de werkzaamheden voldoet de school straks weer aan de nieuwste eisen van modern onderwijs en is ze in staat een goede leeromgeving te bieden aan alle 1.300 leerlingen van de school.

De renovatie c.q. verbouwing betreft het hoofdgebouw van de OSG (waaronder het Rijksmonument), het Bontekoegebouw en de sporthuisvesting. Ook wordt het hoofdgebouw op de binnenplaats uitgebreid met onder andere een mediatheek, werkruimten voor docenten en verschillende onderwijslokalen.

In totaal betreft het ca. 11.000 m2 (bruto vloeroppervlak) verbouw en nieuwbouw. Omdat de school tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden in gebruik blijft, zullen de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Na de examenperiode start Bouwgroep Dijkstra Draaisma met de werkzaamheden, te beginnen met de uitbreiding van de aula en mediatheek bij het monumentale gebouw. Overigens zijn de voorbereidende werkzaamheden binnen de OSG al van start gegaan: na de voorjaarsvakantie zal een aantal lessen verplaatst worden naar de plaatselijke huisvesing op het terrein van de OSG.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!