Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van P en O

14 februari 2017

De afdeling P&O laat weten dat het probleem met het indienen van declaraties voor dienstreizen is opgelost. Mocht het in de toekomst voorkomen dat  de kilometerafstand toch niet automatisch wordt vermeld, dan kun je de afstand zelf intypen in het vak 'aantal te declareren' in het vak 'opmerking' kun je desgewenst aangeven dat het aantal berekende kilometers niet juist is. Wanneer je declaratie is goedgekeurd ontvang je hiervan een melding in Afas.

Je hebt vorige week een taak in AFAS Insite ontvangen met de vraag of het overzicht van jouw diensttijd bij het onderwijs volledig is. Als het overzicht compleet is klik dan aan de rechterkant op goedkeuren. Wanneer de vermelde gegevens onvolledig of niet juist zijn, kun je dit via een diensttijdenoverzicht vanuit MijnABP doorgeven aan P&O.

P&O attendeert je er tevens op dat er ook andere meldingen via Afas Insite verzonden zullen worden. Het advies is daarom om geregeld in te loggen om te zien of er nog berichten voor je zijn.

Verder is het zo dat de gespreksverslagen vanuit Youforce overgezet zijn naar AFAS Insite. Je kunt deze inzien onder Mijn Insite > mijn dossier > volledig dossier. De gespreksverslagen die niet in Youforce waren gemaakt, worden later in het schooljaar ingelezen. Uiteraard alleen voor zover wij er over beschikken. Mocht je zelf verslagen willen toevoegen, dan kan je dat ook via mijn dossier insturen.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!