Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Hulp bij schoolkeuze of hetze?

1 februari 2017

In het Noordhollands Dagblad van vandaag staat onder de kop 'Hulp bij schoolkeuze of hetze?' een artikel over een oud-leerling die tijdens de open dagen van de Copernicus flyers verspreidde. De actie heeft te maken met een kwestie die speelde tussen deze leerling en de Copernicus. Een kwestie die een dossier betreft, dat jaren geleden procedureel naar behoren is afgerond.

Aangezien er in de flyer die vorige week werd verspreid opruiende teksten aan het adres van de Copernicus en het bestuur van het Atlas College bevatte, is de politie ingeschakeld. Naar aanleiding hiervan heeft de ex-leerling de flyertekst aangepast. De website, waarnaar in de flyer wordt verwezen, is echter niet aangepast.

Het College van bestuur heeft zich op het standpunt gesteld geen juridische stappen te ondernemen, omdat deze zaak daardoor alleen maar meer aandacht zou krijgen. Tegelijkertijd is het natuurlijk bijzonder vervelend dat het Atlas College en met name de Copernicus op deze wijze in het nieuws komen. Te meer daar dit rond de open dagen gebeurt, en de ex-leerling bovendien heeft aangekondigd 'hier de komende jaren mee door' te gaan.

Uiteraard heeft deze zaak de volle aandacht van het College van Bestuur en wordt momenteel bekeken wat de beste aanpak zou zijn. Vooralsnog is binnen het Atlas College afgesproken om richting de media niet op deze kwestie -  net zoals overigens geldt voor andere individuele gevallen - in te gaan.

Met event. vragen kun je contact opnemen met Hans Verschoor.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!