Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

18 januari 2017

Nieuwjaarwens

Mede namens de Raad van Toezicht wens ik alle collega’s en hun familie een mooi en gezond 2017 toe!

Helaas bereikte ons afgelopen week het trieste bericht van het plotseling overlijden van Rien Bonte, docent aan de OSG West-Friesland en markante Horinees. Onze condoleances gaan uit naar zijn nabestaanden en naar de collega’s van de OSG

Hans Verschoor

 

Juf Kiet

De besloten vertoning 'De kinderen van juf Kiet'  vraagt om vervolg

Op initiatief van collega’s van het ASC en de OSG is afgelopen week de aansprekende documentaire/film 'De kinderen van juf Kiet' vertoond. De vertoning vond plaats in een van de zalen van Cinema Oostereiland en werd door de aanwezige collega’s bijzonder gewaardeerd. Na afloop ontstond de idee met enige regelmaat 'onderwijs- filmvertoningen' te organiseren voor onze Atlas collega’s. 

Atlasdag 2017: noteer hem alvast!

Op dinsdag 14 november2017 wordt de vijfde Atlasdag georganiseerd met het thema 'Waardevol onderwijs'. Ook dit lustrum is bedoeld voor alle OP- en OOP collega’s en wordt op een van de Hoornse locaties gehouden. Noteer de dag alvast in de agenda! 

Inspectie op bezoek

Vanaf dinsdag 17 januari start de onderwijsinspectie haar onderzoek binnen drie locaties van het Atlas College, t.w. Copernicus, OSG en De Triade. Zoals in voorgaande nieuwsbrieven gemeld, werkt het Atlas College op verzoek van de inspectie mee aan een pilot die dient ter voorbereiding op het nieuwe toezichtkader waarmee de inspectie van medio 2017 gaat werken. Het Atlas College behoort tot een tiental VO-besturen in het land die hiervoor gevraagd zijn. De pilot mag dan ter lering voor de inspectie gelden, de bevindingen over de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie moeten wel degelijk als serieus worden beschouwd.

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!