Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Donkere dagen voor kerst

21 december 2016

Beste collegae,

Enkele dagen voor de kerst is het een gepast moment terug te kijken op het voorbije jaar 2016. Een jaar, dat met het einde in zicht, wereldwijd veel verdriet en angst heeft gebracht. Op het moment van het schrijven van deze kerstgroet worden wij geconfronteerd met de trieste gevolgen van de aanslag in Berlijn. Naast het immense verdriet voor nabestaanden van de slachtoffers en voor de gewonden, is de dreigende inperking van bewegingsvrijheid een afschuwelijk gevolg. Het gevoel niet meer gewoon naar een bijeenkomst of een markt te kunnen gaan zonder daadwerkelijk gevaar te lopen of bepaald te worden door de gedachte dat er zo maar iets erg kan gebeuren. Het kleurt de dagen donker.

Gelukkig zijn er ook momenten van licht en hoop. Ver weg maar ook dichtbij. Wie in het onderwijs werkt heeft te maken met alle facetten van het( samen) leven, met wel en wee, met tegenslagen en hoogtepunten. Onze scholen staan midden in de samenleving; zo ook jl. vrijdag bij de opening van de Herberg van Hoorn, alwaar Marion Winkelhuis als directeur van SG Newton een mooie inleiding hield. Een frase:

"Herberg Hoorn, stad van ons allen. Een prachtig thema. Een warm thema. Een herberg waar iedereen geborgenheid vindt, waar iedereen zich veilig voelt en op zijn gemak. Iets mooiers kan je niet wensen voor ons allemaal, voor de volwassenen onder ons en voor onze kinderen. Het is vandaag de dag geen vanzelfsprekendheid. De situatie in de wereld is onvoorspelbaar, zo lijkt het, en onrustig. De verkiezingen in Amerika liepen anders af dan verwacht, we beginnen bijna te wennen aan de verschrikkelijke beelden van de bombardementen op Aleppo in Syrië. Het land waar tientallen leerlingen van mijn school vandaan komen."

In 2016 heeft het Atlas College getoond, dat woorden pas waarde krijgen als de daad wordt toegevoegd. Op haast vanzelfsprekende wijze is het onderwijs aan nieuwkomers in West-Friesland verzorgd. Iets, dat al jaren gebeurde en zelfs in de vergetelheid leek geraakt maar met de toename van de zogenaamde vluchtelingenproblematiek weer volop in de schijnwerpers kwam te staan. Een lichtpunt!

Het jaar 2016 heeft veel meer goeds gebracht voor het Atlas College. Naast de tevredenheid van  ouders/verzorgers en van onze leerlingen over het geboden onderwijs en de onderwijsorganisatie, was de uitkomst van het medewerker tevredenheidonderzoek zonder meer positief te noemen. Naast verbeterpunten kan gesteld worden, dat het spreekwoordelijke glas meer dan half gevuld is. Dat betekent borgen van 'het goede'. Ook de inspecteur van het onderwijs is goed te spreken over de kwaliteit van ons onderwijs en heeft alle opleidingen het basistoezicht gegeven.

De mooie momenten van het afgelopen jaar zijn er gelukkig vele. Een paar pareltjes wil ik eruit lichten:

De vierde Atlasdag kreeg als motto 'Krachtige collega’s' mee, waarmee een van de drie ambities van het nieuw ontwikkelende schoolplan 2016-2020 over het voetlicht is gebracht. Het was wederom een schitterend samen zijn én samen leren van ons allen en van gasten van buiten. Hulde aan het kersverse organisatieteam en op naar de lustrumviering van de Atlasdag in 2017!

Het Gemeenschappelijke Leiderschapsprogramma (GALOP) is succesvol geëvalueerd en krijgt een vervolg.

Het elfde Atlas schaatstoernooi is gehouden en voor de tweede maal is de Strategische Advies Raad bijeen geweest; het aantal nieuw ingeschreven leerlingen was in beide (krimp-)regio’s voor onze scholen goed te noemen. De Copernicus heeft na vernieuwbouw de heropening feestelijk gevierd. De Triade is een steeds sterker wordend ‘merk’ in het Waterlandse, waar De Dijk die positie in oostelijk West-Friesland al enige tijd bekleed en smacht naar uitbreiding. Enzovoorts!

Op persoonlijk gebied is er eveneens veel gebeurd. In de eerste plaats zijn wij in gedachten bij de nabestaanden van die (ex-) collega’s die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Daarnaast wensen wij de collega’s die getroffen zijn door tegenslag vanwege ziekte of overlijden in hun directe omgeving alle kracht toe in de komende periode. Het was ook het jaar waarin wij afscheid hebben genomen van collega’s en ook nieuwe collega’s hebben mogen verwelkomen.

Op onderwijsgebied gaat (gelukkig) geen jaar voorbij van verbetering en vernieuwing. Met name op het gebied van de informatisering zijn we de afgelopen paar jaar in een stroomversnelling gekomen. Spijtig was dat we enige tijd te kampen hadden met een niet optimaal werkende infrastructuur. Gelukkig is door de collega’s van ICT-Services met tijdelijke ondersteuning van 'buiten' het lek boven water gehaald en is de situatie inmiddels stabiel. Maar op dit gebied is slecht een ding zeker en dat is de enorme snelheid van verandering van soft- en hardware en van toepassingsmogelijkheden. In 2016 zijn maatregelen getroffen om de nabije toekomst met een gerust hart tegemoet te kunnen zien. 

Bovengenoemde opsomming doet onrecht aan hetgeen in 2016 is gepresteerd. Ik dank alle medewerkers van het Atlas College voor de collegiale samenwerking en hun inzet om voor de ons toevertrouwde leerlingen een schitterend leerklimaat te bieden en wens een ieder een welverdiend reces en een schitterend 2017 toe met veel (arbeids-)vreugde en een goede gezondheid!!

Hans Verschoor,

voorzitter College van Bestuur

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!