Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Afas na kerstvakantie operationeel

20 december 2016

Met ingang van het nieuwe jaar stapt P&O over van YouForce (Raet) naar Afas Insite. Dit betekent dat je vanaf medio januari 2017 je (nieuwe) salarisspecificaties via Afas Insite kunt raadplegen. Declaraties kunnen niet meer via YouForce worden ingediend en in verband met de overstap naar Afas wordt dit jaar de jaaropgaaf over 2016 aan iedereen per post toegestuurd.

Salarisspecificatie en jaaropgaven
Nieuwe salarisspecificaties kun je vanaf januari raadplegen via Afas Insite. De oude salarisspecificaties en jaaropgaven, d.w.z. tot en met 2016, die je nu via YouForce kunt raadplegen, blijven ook na 1 januari 2017 nog een jaar beschikbaar. In januari ontvang je een instructie hoe je deze (oude) gegevens kunt bewaren.

Declaraties
Declaraties kunnen niet meer ingediend worden via YouForce. In januari kun je via Afas Insite je declaraties indienen,  ook als je nog declaraties uit 2016 hebt.

Gesprekscyclus
De verslagen van plan- en/of voortgangsgesprekken worden overgezet naar Afas. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. 

Instructie
P&O zal in het nieuwe jaar in overleg met de locatiedirecteuren instructiebijeenkomsten organiseren op de locaties. Er zal dan uitleg worden gegeven over het inloggen, wijzigen van gegevens (bijv. een adreswijziging), het indien van declaraties, het registreren van verlofdagen enz. Zodra de data bekend zijn, word je hierover uiteraard geïnformeerd.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!