Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Overstap naar Afas Insite nadert

30 november 2016

Eerder heb je kunnen lezen dat P&O overstapt van YouForce (Raet) naar Afas Insite. Dit betekent dat je vanaf 1 januari 2017 je (nieuwe) salarisspecificaties via Afas Insite kunt raadplegen. Declaraties kunnen vanaf 8 december 2016 niet meer via YouForce worden ingediend. In verband met de overstap naar Afas wordt dit jaar de jaaropgaaf over 2016 aan iedereen per post toegestuurd.

Salarisspecificatie en jaaropgaven
Nieuwe salarisspecificaties kun je vanaf januari raadplegen via Afas Insite. De oude salarisspecificaties en jaaropgaven, d.w.z. tot en met 2016, die je nu via YouForce kunt raadplegen, blijven ook na 1 januari 2017 nog een jaar beschikbaar. In januari ontvang je een instructie hoe je deze (oude) gegevens kunt bewaren.

Declaraties
Je kunt nog tot en met 7 december declaraties (bijv. reiskosten) indienen via YouForce. Daarna moet gebruik worden gemaakt van Afas Insite. Uiteraard kun je in januari via Afas ook nog declaraties uit 2016 indienen.

Gesprekscyclus
In Raet zijn ook de verslagen van plan- en/of voortgangsgesprekken opgeslagen. Deze verslagen worden overgezet naar Afas. M.a.w. je vindt deze straks weer terug in de Afas-omgeving en hoeft hier zelf niets voor te doen.

Instructie
P&O zal in het nieuwe jaar in overleg met de locatiedirecteuren instructiebijeenkomsten organiseren op de locaties. Er zal dan uitleg worden gegeven over het inloggen, wijzigen van gegevens (bijv. een adreswijziging), het indien van declaraties, het registreren van verlofdagen enz. Zodra de data bekend zijn, word je hierover uiteraard geïnformeerd.

Tot slot
De overstap naar Afas Insite zal voor iedereen even wennen zijn: waar kun je wat vinden, hoe werken de knoppen? De afdeling P&O zal jullie hier zo goed mogelijk mee helpen en omdat veranderen nog niet altijd gemakkelijk is willen we het volgende filmpje graag met jullie delen.

 

 

 

 

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!