Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

2 november 2016

Atlasdag 2016
De datum van 10 november nadert en de spanning neemt toe, zowel aan de kant van de organisatoren als onder collega’s. Wordt de vierde Atlasdag wederom een inspirerende dag van leren met en van elkaar? Smakelijk omlijst door mooie workshops en gelardeerd door de culinaire prestaties van Newtonleerlingen en -collega’s? Het programma is veelbelovend en de aanmeldingen idem dito.

Op basis van de eerdere dagen is de ervaring, dat de Atlasdag feitelijk niet gemist mag worden en het dus de moeite loont de dag vrij te maken als bijvoorbeeld  zorgtaken of andere werkzaamheden (buiten het Atlas College) dit lijken te bemoeilijken. Op 10 november a.s. is de locatie van de Copernicus SG  ‘the place to be”!

Uitslag medewerkertevredenheidonderzoek 2016
Deze week ontvangt het Atlas College de uitslagen van het medewerkertevredenheidonderzoek (MTO) 2016. Het tweejaarlijkse onderzoek naar de mate van tevredenheid van alle collega’s op diverse aspecten van het werken bij het Atlas College. De komende tijd wordt de uitkomst (op Atlas- en locatieniveau) gepresenteerd als input voor kritische reflectie. Juist tegen de achtergrond van onze ambitie ‘Krachtige collega’s’ is van groot belang te weten hoe een ieder het werken en de werkomstandigheden beoordeelt om hier vervolgens ons (verbeter-)plan op te trekken.

Goed te zien, dat er sprake is van een hoge respons! Dank aan alle collega’s voor de bereidwilligheid hier de tijd voor uit te trekken. Wordt vervolgd!

De toekomst van het voortgezet onderwijs in West-Friesland
De VO besturen in West-Friesland hebben in oktober 2014 het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen gesloten, waarin zij onder andere de afspraak hebben gemaakt om samen verder te praten over de (toekomstige) ontwikkeling van het VO in West-Friesland in samenhang met de (regionale) samenleving waar deze scholen deel vanuit maken. Lees meer...

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!