Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van Personeelszaken

2 november 2016

Werkkostenregeling
De Belastingdienst geeft de werkgever jaarlijks een fiscale vrije ruimte om deze aan de werknemers beschikbaar te stellen. De werkgever biedt de werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto eindejaarsuitkering te ruilen voor een netto vergoeding. Dit heet de fiscale uitruil in de  werkkostenregeling: een belast deel van het inkomen vervangen door een onbelast deel van het inkomen. Het belastingvoordeel is voor de werknemer. In de vrije ruimte vallen in ieder geval de onderstaande vergoedingen en verstrekkingen:

 • Attenties van minder dan € 25,- (inclusief BTW).
 • Personeelsfeestjes,-uitjes, -etentjes.
 • Werkgeversbijdrage personeelsvereniging.
 • Vergoeding kerstpakket.
 • Vergoeding tweede correctie.
 • Vergoeding voor dienstreizen boven de norm van de belastingdienst (netto vergoeding van € 0,28 i.p.v. € 0,19 per kilometer).
 • Vergoeding Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Vergoeding vakbondscontributie.    

Aanpassing van de Werkkostenregeling
In de cao-VO 2016-2017 is de fietsprivéregeling niet meer opgenomen. Dit geeft ruimte om de WKR regeling per 2016 te vereenvoudigen. Iemand kan zelf bepalen waaraan hij/zij het fiscale voordeel besteedt. Het kan dus een bijdrage zijn aan de contributie van een sportvereniging, het thuisgebruik van multimedia, een fiets voor woon-werkverkeer etc. 

De hoogte van de fiscale uitruil is afhankelijk van het aantal deelnemers. Als iedereen mee zal doen, dan zal het bedrag in de buurt van € 250,- komen. De ervaring leert dat niet iedereen mee doet en dat het bedrag hoger uitvalt. Het was in 2015 voor de “gewone” deelnemers aan de WKR gunstiger omdat zij € 430,- konden uitruilen. Wij gaan er vanuit dat het de aankomende jaren ook weer gunstiger uit zal vallen.  

Voor diegene die in 2015 voor de fietsvergoeding, hebben gekozen is er een overgangsregeling ingesteld. Dit betekent, dat indien de WKR onverhoopt lager dan € 250,- uitvalt, wordt gegarandeerd dat zij over 2016 en 2017 wel minimaal € 250,- kunnen uitruilen.  Indien de WKR-uitruil hoger is dan € 250,- zullen zij ook het hogere bedrag mogen uitruilen.

Indien je wilt deelnemen aan deze regeling, dan kun je dit digitaal inleveren via Selfservice in Youforce. 

Het gebruikmaken van de fiscale uitruil heeft geen gevolgen voor het pensioengevend inkomen. Gebruikmaking van de fiscale uitruil heeft wel gevolgen voor de grondslag voor een eventuele WIA-uitkering of ontslaguitkering. Deze gevolgen zijn echter minimaal.

Vakbondscontributie
In deze regeling maakt de vakbondscontributie (artikel 14.2 in de CAO-VO) onderdeel uit van de WKR bij het Atlas College. Het betalingsbewijs van de contributie van het vakbondslidmaatschap dient zoals gebruikelijk nog wel voor 15 november te worden ingediend. Deze gerichte fiscale uitruil zal in december plaatsvinden. Wie deelneemt aan de vergoeding vakbondscontributie kan ook deelnemen aan de algemene uitruil van fiscale ruimte van de WKR.

Deelname

 • Log in bij https://login.youforce.biz. Indien je je wachtwoord bent vergeten, kun je dit opvragen door op 'wachtwoord vergeten' te klikken en als e-mailadres je 3-lettercode@atlascollege.nl in te voeren.
 • Ga naar SelfService,  klik op het tabje 'cafetariaregelingen'.
 • Vervolgens komen er twee 'tegels' tevoorschijn, waarvan één voor de cafetaria-en werkkostenregeling.

Checklist pensioen
Het ABP heeft de 'checklist wegwijs in uw pensioen' opgesteld. Deze lijst geeft antwoord op tal van vragen die met het pensioen te maken hebben, zoals: Wat valt er onder de pensioenregeling en wat niet? Hoeveel pensioen krijg ik? Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen als ik van baan verander? enz.

Je kunt de checklist donwloaden van de ABP-site.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!