Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Flexibilisering examens in het vmbo?

12 oktober 2016

Op 29 september jl. heeft SG Newton op uitnodiging van de Platforms voor vmbo en OC&W platforms meegepraat over flexibilisering in het onderwijs. In dit geval ging het over het afnamemoment van het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPW). SG Newton doet verslag.

In het kader van flexibilisering wordt er landelijk gesproken over de voor- en nadelen van het afnemen van het CSPE aan het einde van leerjaar 3. Deze keuze maakt het mogelijk dat scholen zich in leerjaar 4 volledig kunnen richten op de door hen geselecteerde keuzevakken. Alle aanwezige scholen op deze bijeenkomst kozen echter, zo bleek, op dit moment voor de traditionele afname aan het einde van leerjaar 4. Vervroegd afsluiten stuitte vooral op veel organisatorische problemen.

Flexibilisering hoeft echter niet te betekenen dat het uitsluitend moet gaan over de afname van het gehele CSPE in leerjaar 3. Het zou mooi zijn als onze leerlingen delen van een examen zouden kunnen afsluiten op het moment dat ze er klaar voor zijn. In onze (d.w.z. Newton) situatie zou een leerling Techno Skills in leerjaar 3 Presenteren en Promoten en Media kunnen afsluiten. De overige twee profieldelen krijgt hij veel uitgebreider in zijn keuzevakken (leerjaar 4) en hij zou dus met meer oefening op deze onderdelen waarschijnlijk beter scoren aan het einde van zijn vmbo-periode.

Het Clusius in Castricum heeft cijfers vergeleken die leerlingen van leerjaar 3 scoorden (na voorbereiding op het schoolexamen) en die leerlingen van leerjaar 4 scoorden met dezelfde voorbereiding. De leerlingen van leerjaar 3 scoorden 1,5 lager. De school verklaart dit verschil door de wat oudere leeftijd, meer oefenen en meer focus op examen. Iets om mee te nemen!

Na de bijeenkomst is mijn advies ons CSPE voorlopig te handhaven aan het einde van leerjaar 4. Het past goed bij ons model van breed oriënterend onderwijs. In ons locatieplan hebben wij, voor wat betreft D&P, Dienstverlening & producten, aangegeven dat de focus voor ons komend jaar ligt op borgen en werken aan kwaliteit. Ook zullen we  de komende tijd veel moeten investeren om er voor te zorgen dat collega’s geschoold (en bevoegd) raken. Er zijn nog veel onduidelijkheden waar OC&W nu nog geen antwoord op heeft. Het lijkt erop dat de wetgeving rondom de echte flexibilisering pas over een jaar of vier (vijf?) mogelijk zal zijn.

Kortom, SG Newton, pilotschool D&P, laat dit, niet inhoudelijke onderdeel, vooralsnog over aan andere scholen om uit te proberen. We laten het oplossen van organisatorische problemen aan andere scholen over en we wachten op de evaluaties die gaan komen.

We zullen zeker heroverwegen op het moment dat echte flexibilisering tot de mogelijkheden behoort, de organisatorische problemen zijn opgelost en OC&W al de vragen uit het veld op dit punt kan beantwoorden. Tegen die tijd zal ons programma zijn geborgd en onze docenten geschoold en zijn we klaar voor deze nieuwe uitdaging!

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!