Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO)

12 oktober 2016

Medewerkertevredenheidonderzoek: Grijp die kans!  

Zoals in het artikel van het College van Bestuur beschreven, hecht de leiding van het Atlas College bijzonder aan de tevredenheid van haar medewerkers. Dat mag je overigens van een zich zelf respecterende werkgever verwachten maar om daadwerkelijk daar waar nodig te kunnen verbeteren is absoluut nodig dat alle collega’s zich uitspreken. Ik dring er langs deze weg dan ook op aan dat degenen die er nog niet aan zijn toegekomen alsnog een paar minuutjes uittrekken om het tevredenheidsonderzoek in te vullen.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!