Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van Youforce naar AFAS Insite

28 september 2016

De afdeling P&O is druk bezig met de voorbereiding voor de overstap van Youforce naar AFAS InSite. Vanaf 1 januari 2017 zal deze overstap een feit zijn. Momenteel worden de benodigde opleidingen gevolgd en zijn er zgn. inrichtingsdagen, waarop gewerkt wordt aan de inrichting van het systeem.

In oktober zal de conversie van de gegevens vanuit Raet naar AFAS plaatsvinden zodat er nog twee maanden schaduw gedraaid kan worden. Uiteraard alles met als doel een juiste salarisbetaling voor iedereen in januari. Daarnaast zijn we gewend om via Youforce onze salarisspecificatie, jaaropgaven en persoonlijke gegevens in te zien en kunnen we zelf bepaalde mutaties en declaraties indienen. Ook die functies willen we in januari operationeel hebben. Iedereen krijgt een eigen pagina in AFAS InSite waarin die functies beschikbaar zijn. Dat zal er ongeveer zo uitzien:

De functionaliteiten werken ongeveer hetzelfde zoals jullie nu gewend zijn, alleen ziet het er anders uit waardoor het ook gebruikersvriendelijker is. We zullen zoveel mogelijk uitleg bij de functies geven in tekst en/of filmpjes. In de testfase zal duidelijk worden of de uitleg voor de meeste collega’s voldoende is. Zo niet dan zullen we instructiemomenten inplannen. Uiteraard blijven we beschikbaar voor individuele vragen.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!