Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van P en O

28 september 2016

Vakbondscontributie
De CAO-VO kent de mogelijkheid om de betaalde vakbondscontributie van het betreffende jaar aan het eind van het jaar te verrekenen met de loonbelasting over de eindejaarsuitkering. Hierdoor wordt de netto eindejaarsuitkering hoger en wordt een deel van de vakbondscontributie op deze wijze vergoed.

Als je van deze regeling gebruik wilt maken, kun je via YouForce Selfservice (tab Cafetariaregelingen) de ingevulde en ondertekende verklaring van je vakbond uploaden en naar personeelszaken doorsturen. Meer informatie over de regeling vind je op de Atlassite

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!