Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

13 september 2016

“Het huidige onderwijssysteem is een rem op de vooruitgang”

Een kop boven aan artikel in het Financieel Dagblad van  20 augustus jl. die prikkelt en oproept tot lezen. De uitspraak komt van Claire Boonstra, die sinds enige jaren de voorvrouw is van de beweging Operation Education die streeft naar vernieuwing van het Nederlandse onderwijs.

De kop prikkelde mij omdat ook het Atlas College permanent streeft naar vernieuwing. Niets als doel op zich maar wel als voorwaarde om ook als scholen/onderwijsorganisatie ‘bij de les te blijven’ en nu en in de toekomst waardevol onderwijs te kunnen blijven bieden aan onze leerlingen. Vernieuwen maar ook borgen van wat werkt en goed gaat. Want er gaat immers erg veel goed binnen ons onderwijs. Voor geïnteresseerden: op de site van Claire Boonstra vind je meer informatie.

Wat mij persoonlijk aanspreekt is de kunst van het vragen stellen bij zaken (besluiten, processen, middelen, activiteiten) die door velen als vaststaand of vanzelfsprekend worden ervaren. Dikwijls beperkt ons dat in onze (professionele) ruimte en blijkt veel meer mogelijk en realiseerbaar van wat wij werkelijk voor ogen hebben!

Nieuw Aangesteld Personeel (NAP)
Donderdag 15 september a.s. wordt de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst gehouden voor de collega’s die de afgelopen maanden onze gelederen zijn komen versterken. De bijeenkomst vindt plaats op het ASC en is een aanvulling op de ontvangst (het zgn. inductieprogramma) die op de eigen locatie is georganiseerd. Tijdens deze Atlasbijeenkomst staat de kennismaking met het (bestuur van) het Atlas College centraal.

Tour ‘d Atlas College
Inmiddels is op drie locaties de bijeenkomst geweest waarin de strategische koers voor de komende vier jaar is toegelicht. Als ondersteuning hierbij is de film vertoond die deze zomer is gemaakt en waarin vele collega’s figureren. De komende weken worden ook de andere drie locaties bezocht.

Galop
De afgelopen twee jaar is het Gemeenschappelijk Atlas Leiderschap Ontwikkelings Programma uitgevoerd onder begeleiding van NSO-medewerkers Bart Schipmolder en Angelique Bongers. Onlangs is dit traject geëvalueerd. In algemene zin is het door deelnemers positief beoordeeld. Of het doel, de effectiviteit van het leidinggeven aan kwaliteit en mensen op een hoger niveau brengen, is lastig meetbaar en feitelijk een blijvend punt van aandacht. In andere vorm krijgt het traject een vervolg en daarnaast zal worden nagedacht over een vergelijkbaar traject voor de onderwijskundig leiders binnen onze scholen.

Hans Verschoor, voorzitter College van Bestuur

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!