Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO)

31 augustus 2016

Eind september zal het tweejaarlijkse medewerkertevredenheidonderzoek (MTO) plaatsvinden. Het MTO is een instrument in de vorm van een enquête, waarmee de mate van tevredenheid van alle collega’s van het Atlas College gemeten wordt. De vragen gaan onder meer over werkbeleving, werkomstandigheden, ontwikkelingsmogelijkheden, leiderschap en inspraakmogelijkheden.

De uitkomsten hiervan worden geanalyseerd en op locaties en op Atlasniveau besproken. Eventuele knelpunten zullen worden omgezet  in verbeteracties. Het zal duidelijk zijn, dat naarmate meer collega's deelnemen aan de enquête er een duidelijker totaalbeeld zal ontstaan van de mate van tevredenheid. Ik roep jullie dan ook op om eind september allemaal de enquête in te vullen.

Hans Verschoor, voorzitter CvB

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!