Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van Systeembeheer naar ICT Service

31 augustus 2016

Onlangs is het Plan van Aanpak Organisatie IT verschenen. Dit betekent voor Systeembeheer dat er het nodige gaat veranderen. Zo komen er drie teams met elk zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Verder wordt er een Informatiemanager aangesteld en zal de naam van de afdeling veranderen in ICT Service. 

De verwachting is, dat de opmars van IT in het onderwijs de komende jaren zal doorgaan en dat de aard en inhoud van de ICT-omgeving met de daaraan gekoppelde beheeractiviteiten sterk zal veranderen. Voor Systeembeheer betekent dit dat zij meer en meer een IT-technische adviesrol moet gaan vervullen. Bovendien zal, naarmate de vraag vanuit het onderwijs nauwkeuriger en gerichter wordt, het aanbod vanuit Systeembeheer hierop naadloos moeten aansluiten.  

Drie teams
Om deze ontwikkelingen op een effectieve wijze te kunnen (blijven) ondersteunen, zal Systeembeheer anders georganiseerd worden, waarbij een duidelijk onderscheid komt tussen eerste- en tweedelijns ondersteuning. Concreet betekent dit dat er drie teams worden gevormd: een service-, beheer- en applicatieteam.

Het serviceteam, dat ondersteund wordt door de ICT-medewerkers op de locaties, bestaat uit Henk van der Leek en Theo van Galen. Zij zijn straks het  aanspreekpunt voor ├ílle klanten van het Atlas College. Het beheerteam wordt verantwoordelijk voor o.m. het serverpark, de ICT-infrastructuur, de VoIP-omgeving en de centrale printeromgeving en zal geen direct klantencontact hebben. Het wordt gevormd door Marcel van Veen en Peter Kaagman. Het derde team wordt het applicatieteam, bestaande uit Claudia Wotte en Dianne Rustenburg en beheert locatie-overstijgende applicaties.

Verder zal er een informatiemanager worden aangesteld, die verantwoordelijk is voor de informatie-architectuur, gevraagd en ongevraagd adviseert, de producten- & dienstencatalogus bewaakt en onderhoudt, (functionele) sturing aan de afdeling geeft en als brug tussen onderwijs en afdeling zal fungeren.

Het zal duidelijk zijn, dat deze wijzigingen gevolgen hebben voor de huidige bezetting. Zo zal de adviesfunctie deel gaan uitmaken van de functie van de informatiemanager. Dat betekent dat de functie van adviseur ICT, die nu door Jan Haker wordt vervuld, in de huidige vorm komt te vervallen. Voor hem is inmiddels een andere invulling van zijn functie gevonden.

ICT Service
Om duidelijk te maken dat er het nodige is veranderd (of nog zal veranderen) bij Systeembeheer wordt de naam van de afdeling veranderd in ICT Service. Deze naam weerspiegelt veel meer de ambities van de afdeling, namelijk: het bieden van service aan alle gebruikers in (en buiten) het Atlas College.

Een compleet overzicht van de producten en diensten van de afdeling vind je op de website van het Atlas College.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!