Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Welkom 'thuis'

31 augustus 2016

In de hoop dat alle collega’s kunnen terugkijken op een aangename zomerperiode wens ik allen een mooi nieuw schooljaar toe! Het was, voor in sport geïnteresseerden, een periode van hard werken om alle belevenissen in de Tour en Olympische Spelenverbanden te kunnen volgen. Mede gelet op allerlei randperikelen leverde het in ieder geval leerzaam materiaal op over prestaties, toepassing van regelgeving, vieren van successen en verwerken van tegenslagen.

Het prille schooljaar is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2016-2020 waarin hard gewerkt gaat worden aan de realisatie van onze ambities. Over die ambities en de daaraan gekoppelde 'versnellers' is een film gemaakt door Chapel Media waarin collega’s van de zes locaties figureren.

De komende weken zal een heuse Tour d'Atlas worden gehouden waarbij ondergetekende de hoofdlijn van het (strategisch) Schoolplan zal toelichten. De locatiedirecteuren zullen in aansluiting daarop toelichten hoe vanuit de locatie, binnen de beleidskaders, gewerkt gaat worden aan de realisatie van onze doelen.

Hans Verschoor, voorzitter CvB

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!