Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van Personeelszaken

6 juli 2016

Salarisverhoging
In juli 2017 wordt de nieuwe cao van kracht en dat betekent dat de slarisverhoging van 3% wordt uitbetaald. Op de salarisspecificatie zal dat in twee delen te zien zijn: een eenmalige uitkering voor de periode van januari t/m juni en in juli de verhoging van het brutomaandloon. De salarisverhoging werkt ook door in het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. De reservering voor deze uitkeringen worden verhoogd en een gedeelte hiervan wordt in de vorm van nabetaling vakantiegeld voor de periode januari t/m mei uitgekeerd. 

Levensfase bewust personeelsbeleid (LBP)
In de nieuwe cao is de spaarmogelijkheid van LBP-uren uitgebreid. Het basisbudget hoeft niet meer na vier jaar sparen te worden opgemaakt; er zit geen limiet meer aan het aantal jaren sparen. Wel zit er een limiet aan de geldwaarde van de gespaarde uren: na 4 jaar sparen wordt het bedrag vastgesteld op het dan geldende uurloon (en groei het niet meer mee). 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!