Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Technologie & Toepassing op De Dijk

5 juli 2016

Komend schooljaar biedt SG De Dijk het vak Technologie & Toepassing (T&T) aan. De invoering van dit nieuwe vak past prima in de filosofie van De Dijk om technologie en ondernemend leren te stimuleren. Met een aantal scholen is De Dijk uitgekozen om aan een landelijke pilot mee te doen.

T&T is een nieuw schoolexamenvak. Met de invoering wil De Dijk leerlingen enthousiasmeren en interesseren voor wetenschap, natuur en techniek zoals ze worden aangeboden in de wereld van de techniek. Binnen het vak T&T is er veel aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor alle leerlingen, op alle niveaus.  

T&T is bedoeld voor de leerlingen in de derde klas vmbo-t die interesse hebben voor technologie en wellicht door willen stromen naar een technische en of creatieve vervolgopleiding. In tegenstelling tot andere vakken gaat het bij T&T met name om het ontwikkelen van een onderzoekende, ondernemende, en ontwerpende houding. Het vak T&T wordt afgesloten met een schoolexamen. Het ministerie van OCW is in samenwerkring met de pilotscholen druk bezig het examenvak T&T vorm te geven. Wel is al duidelijk dat het een volwaardig examenvak wordt.

Komend schooljaar start De Dijk met een kleine groep, waarbij de  T&T opnemen als extra vak in leerjaar 3.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!