Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

22 juni 2016

Examenuitslagen eerste ronde
Met een 89% totaal uitslag op Atlasniveau hebben onze leerlingen in vergelijking tot vorig jaar iets beter gepresteerd in de eerste eindexamenronde. Een mooie prestatie en veelbelovend voor de einduitslag na de herexamens. Hulde in de eerste plaats natuurlijk voor de betreffende leerlingen maar ook voor docenten en ondersteuners!

Plannen genoeg, maar wat verbetert ons onderwijs nou écht?
Jl. maandag stond een artikel met deze kop in de Volkskrant. Het Centraal Plan Bureau(CPB) heeft op basis van internationaal literatuuronderzoek een voorzichtig oordeel geveld over een zevental maatregelen, te weten:

  1. Vakken volgen op een ander niveau
  2. Meer uren voor- en vroegschoolse educatie
  3. Minder leerlingen per klas
  4. Scheiden naar niveau in basis – en hoger onderwijs
  5. Aparte scholen naar sexe
  6. Slimmere docenten
  7. Extra lessen bij leerachterstand 

Het CPB komt tot de conclusie dat m.n. en feitelijk vooral de maatregelen 4 en 7 effectief kunnen zijn. Over de andere maatregelen laat men zich bijzonder kritisch uit. Overigens verwijt een tweetal onderwijssociologen het CPB het hebben van een tunnelvisie.

In een vorige Nieuwsbrief heb ik verwezen naar een artikel in het Financieel Dagblad waarin Jaap Versfelt van stichting Leerkracht een opsomming geeft van maatregelen die wel en niet werken. Kortom: de deskundigen zijn verdeeld over de vraag hoe ons onderwijs, dat volgens de OESO op behoorlijk peil is, zich moet en kan verbeteren.

 Laten we als Atlas College vooral gebruikmaken van dergelijk relevant onderzoek en ervaringen binnen en buiten onze scholen bij het - in dialoog - bepalen van de eigen koers en in ons streven naar permanente verbetering.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!