Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Rennen, fietsen en zwemmen voor goede doelen

22 juni 2016

Donderdag 23 juni is het tijd voor de jaarlijkse triatlon voor de brugklassen van de Copernicus. Alle leerlingen doen dan hun uiterste best om een mooi sponsorbedrag bij elkaar te rennen, fietsen en zwemmen. De opbrengst komt ten goede aan het Copernicus Fonds. Leerlingen kiezen zelf welke goede doelen worden gesteund door dit fonds. Dit jaar zijn door de leerlingen het KNGF en Stichting Jeugdsportfonds gekozen.

 

KNGF
Als Nationale Zorghonden Autoriteit is het onze missie om zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Om dit voor elkaar te krijgen gaat er een heel traject aan vooraf. KNGF fokt haar eigen honden, deze honden wonen bij een fokgastgezin, daar worden ook de pups geboren. Hier wennen de pups al aan het gezinsleven met de daarbij behorende geluiden, na acht weken gaan de pups naar een puppiepleeggezin.

Stichting Jeugdsportfonds
Wij vinden dat elk kind moet kunnen sporten. Jij ook? Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Sporten is meer dan alleen leuk. Jeugdsportfonds geeft kinderen een sportkans.

Elk kind moet kunnen sporten niet alleen omdat een kind sociaal, fysiek en mentaal groeit maar sporten is vooral ook leuk. Sporten is goed voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde en zorgt voor contact en vriendschap met andere kinderen. Sporten in clubverband zorgt voor ontwikkeling en biedt perspectief op een betere toekomst.

Helaas kan niet elk kind sporten. Meer dan 420.000 kinderen onder de 18 jaar groeien op in gezinnen waar te weinig geld is om lid te worden van een sportclub. Jeugdsportfonds brengt daar verandering in door de contributie en/of sportattributen te betalen voor die kinderen. Om een kind een jaar lang te laten sporten is gemiddeld € 250,- nodig. Het geld gaat rechtstreeks naar de sportvereniging en de sportwinkel, niet naar de ouders of het kind. Zo weten we zeker dat de bijdrage terecht komt op de juiste plek en zorgt Jeugdsportfonds op effectieve wijze dat kansarme kinderen een kans krijgen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Jeugdsportfonds moet er voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. Er gelden basisspelregels en soms aanvullende regels vanuit een aangesloten gemeente. Omdat de procedures helder en eenvoudig zijn kan een kind vaak al binnen drie weken sporten bij een sportvereniging van zijn keuze. Intermediairs spelen bij het fonds een belangrijke rol. Uitsluitend zij kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn professioneel bij de begeleiding van een kind betrokken, zoals docenten, sportbuurtcoaches en jeugdzorg medewerkers. Zij kennen de thuissituatie en sportwensen van de kinderen.

Een ander een kans geven, dat is pas een top prestatie!

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!