Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

25 mei 2016

Krachtige Collega’s! Wie bepaalt dat eigenlijk?

Ambitie ‘nr 1’ in het Schoolplan 2016-2020 is dat het Atlas College uiterlijk 2020 over 100% krachtige collega’s beschikt. Krachtige collega’s zijn voorwaarde om het beste onderwijs te bieden dat iedere leerling, die aan ons is toevertrouwd, verdient. Zo’n ambitie is makkelijker aan het papier toevertrouwd, dan gerealiseerd. Het kan ook een misverstand oproepen, namelijk dat er op dit moment geen krachtige collega’s werken bij ons college en niets is minder waar!

Wat maakt iemand een krachtige collega en wie bepaalt dat eigenlijk?

Over het eerste zullen we binnen het college en op locaties het gesprek aan moeten gaan. Doorzettingskracht, humor, flexibiliteit, creativiteit, consistentie, pro activiteit, prestatiegericht, gedreven, initiatiefrijk, omgevingsbewustzijn, motivatie,  professionaliteit, empathie………de lijst is lang en niets is onbelangrijk. Een enkel individu kan aan zo’n profiel niet voldoen. Teamwerk en een evenwichtig samengestelde personele formatie zijn daarom onmisbaar.

Op de vraag wie bepaalt of iemand in zijn of haar kracht zit en 'brengt' wat verwacht mag worden kan ik tweeledig antwoorden: in de eerste plaats de collega zelf. Zit ik in mijn kracht, haal ik het beste uit mij zelf, wat belemmert mij en wat heb ik nodig, reflecteer ik op het resultaat van mijn werken, hoe is het met mijn energiebalans, deel ik mijn dagelijkse dilemma’s met collega’s, etc? Daarnaast is het oordeel van collega’s en van de leidinggevende van belang. In samenspraak  (de functioneringsgesprekken kunnen daarbij behulpzaam zijn) kan bepaald worden welke professionele ruimte men nodig heeft en hoe die wordt gebruikt, welke professionaliseringsstappen gezet kunnen of moeten worden.

En… hoe we op dit punt van elkaar kunnen leren. Laat daar onze kracht uit blijken!

Vertegenwoordigers Ouderraden bijeen

Onlangs is de halfjaarlijkse bijeenkomst gehouden van vertegenwoordigers van de ouderraden van de Atlas locaties  en het College van Bestuur. Naast (het belang van) leerling participatie is onder meer een begin gemaakt met het gesprek over het beleid inzake buitenlandreizen. Onder de ouders leven vele vragen die variëren van de toegevoegde waarde van deze reizen t/m de financiële bijdrage die van ouders wordt gevraagd. De volgende bijeenkomst rond november zal hierover verder worden doorgesproken.

Een ander toekomstig onderwerp betreft de flexibilisering van het onderwijs, een van de strategische items uit het Schoolplan 2016-2020.

Leden VO-raad stemmen in met onderhandelaarsakkoord CAO-VO 2016-2017

Een ruime meerderheid van de leden van de VO-raad heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de CAO VO 2016-2017, dat de VO-raad sloot met de onderwijsbonden.

Voor diegenen, die meer specifieke vragen hebben: op de site van de VO-Raad vind je meer informatie, waaronder de rubriek FAQ.

 

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!