Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de afdeling Personeelszaken

20 april 2016

Wijzigingen pensioenpremie en belastingtabellen per april 2016
Door het late akkoord op het belastingplan 2016 wijzigen de nettolonen per 1 april opnieuw. Omdat de overheid de systemen niet tijdig kon aanpassen, wordt in de eerste drie maanden gewerkt met het oorspronkelijke tarief van 40,20% (huidig tarief voor tweede en derde schijf is 40,40%). Het tekort aan belasting over de eerste drie maanden wordt in de nieuwe tabellen en rekenregels per 1 april verrekend.

Op 28 januari heeft het ABP-bestuur de invoering van een opslag van 1% op de pensioenpremie definitief gemaakt (hiervan is 70% voor rekening werkgever en 30% voor rekening werknemer). ABP voert deze opslag per 1 april 2016 door. De opslag is nodig, omdat de financiƫle positie van ABP eind december niet voldoende was. T.g.v. bovenstaande wijzigingen, zal het nettosalaris iets lager uitvallen in vergelijking met vorige maand.

Vacatures
Vorige week heeft de kerndirectie gesproken over het formatieplan 2016 -2017. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van vacatures die komend schooljaar op de locaties ontstaan. Je vindt het vacatureoverzicht op de site van het Atlas College.

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!