Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de afdeling Personeelszaken

6 april 2016

Lerarenbeurs 2016
Ook dit jaar kun je weer een lerarenbeurs aanvragen. De Lerarenbeurs is bedoeld voor docenten die al een onderwijsbevoegdheid hebben en een bachelor- of masteropleiding willen gaan volgen. De tegemoetkoming is verhoogd naar € 7.700,- per jaar, bovendien is het studieverlof bij een master verruimd van 4 naar maximaal 6 uur per week.

De lerarenbeurs bestaat uit vier componenten: collegegeld, studiemiddelen, reiskostenvergoeding en studieverlof. De eerste drie componenten worden aan de studenten betaald, de verlofuren aan de werkgever. Hiermee worden de meeste kosten gefinancierd en wordt er betaald studieverlof in de jaartaak vrijgemaakt om de studie te kunnen volgen. De verlofuren kunnen ook aangevuld worden met uren uit het budget levensfase bewust personeelsbeleid. 

Voor het schooljaar 2016-2017 is de aanvraagperiode van 1 april tot 1 juli 2016. Als je studieplannen hebt, word je verzocht je leidinggevende hiervan op de hoogte te stellen. Meer informatie vind je op de site van Duo.

VierSlagLeren
Binnen de Lerarenbeurs bestaat ook de mogelijkheid van het zgn. VierSlagLeren. Daarin volgen een startende leraar en een 'zittende' leraar tegelijk een onderwijsmaster of een lerarenopleiding in een tekortvak. De zittende leraar krijgt hiervoor dan een lerarenbeurs van DUO en een vrijstelling van 6 uur per week van VOION. De startende en ervaren leraar vormen hierbij een lerarenduo. Idealiter begeleidt de ervaren leraar de vervanger. Beide docenten hoeven niet in hetzelfde vakgebied of op dezelfde locatie van het Atlas College te werken.

Meer informatie over VierSlagLeren vind je op de site van Voion. Ook hier geldt dat de aanvraagperiode loopt tot 1 juli 2016.

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!