Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Meer aanmeldingen voor De Triade, inspectie positief

6 april 2016

De Triade doet goede zaken. Onlangs heeft de onderwijsinspectie tijdens een bezoek aan de school geconstateerd dat alle leerwegen weer onder het normale, reguliere toezicht geplaatst worden. Daarnaast zag De Triade het aantal aanmeldingen stijgen van een kleine 70 vorig jaar naar 103 leerlingen dit jaar.

Onlangs heeft de onderwijsinspectie een onderzoek gedaan op De Triade en geconstateerd dat de resultaten goed zijn. De school biedt een veilige leeromgeving aan de leerlingen en heeft een systeem ontwikkeld om ervoor te zorgen dat men zichzelf (verder) blijft verbeteren. Zodoende hebben alle drie de leerwegen (basis, kader en TL) een ‘regulier’ toezicht gekregen. Dit betekent dat er voor de inspectie geen reden is om de school nog extra in de gaten te houden. Bovendien willen steeds meer leerlingen naar De Triade. Voor het nieuwe schooljaar hebben zich 103 nieuwe leerlingen aangemeld. Een jaar geleden waren dit er 69. Dit is extra opmerkelijk, omdat het aantal leerlingen uit groep 8 snel afneemt.

"Overigens", zo laat locatiedirecteur Jan Adels weten, "is het niet onze bedoeling veel groter te worden. We denken dat we juist door onze kleinschaligheid een veilige omgeving en kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden. Evengoed zien we de waardering door de inspectie en de toegenomen belangstelling van leerlingen als aanwijzingen dat we op de goede weg zijn." 

Dat De Triade ervoor kiest verder te gaan op de ingeslagen weg, ligt voor de hand. De school staat hierbij voor modern, toekomstgericht technisch onderwijs en zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de leerlingen een prettige en veilige omgeving wordt geboden.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!