Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

24 februari 2016

Atlas College 2020
Afgelopen maandag en dinsdag is door de leiding van het Atlas College in wisselende samenstelling en ondersteund door adviseurs van het ASC gewerkt aan de strategische koers voor de komende jaren. Onder begeleiding van consultants van B&T zijn de belangrijkste externe ontwikkelingen vertaald in een drietal ambities of speerpunten. Per ambitie is vervolgens nagedacht over zogenaamde ‘versnellers’.

Medio maart vindt de definitieve besluitvorming plaats waarna breder gecommuniceerd zal worden over de koers die voor de komende jaren is uitgestippeld, maar om alvast een tipje van de sluier op te lichten: de eerste ambitie betreft ‘onderwijs’ en is het antwoord op de hoeveelheid aan ontwikkelingen van Passend Onderwijs tot maatwerkdiploma’s. De tweede ambitie sluit aan op het toenemend belang van in- en externe verantwoording richting al diegenen, die belang hebben bij het onderwijs dat het Atlas College aanbiedt. De derde ambitie heeft betrekking op degenen die het onderwijs mogen uitvoeren en ondersteunen.

De uitwerking van deze ambities en versnellers zal niet resulteren  in een ‘boekwerk’ maar wordt gevisualiseerd in een vorm die het mogelijk maakt het plan levend te houden. Daartoe is een ‘betekenaar’ ingeschakeld die het resultaat van de afgelopen sessies heeft verbeeld.

Naast het bepalen van de ambities en versnellers is vormgegeven aan een traject (wijze van werken) dat het mogelijk maakt voor alle belanghebbenden de voortgang te monitoren en - indien nodig - bij te sturen. Binnenkort dus nadere en meer specifieke informatie!

Voorjaarsvakantie
Een korte voorjaarsbreak staat voor de deur. Voor de een betekent dit eindelijk tijd de kledingkasten te luchten of de tuin zomerklaar te maken; voor de ander lokken besneeuwde hellingen of zonnige oorden. Hoe dan ook: geniet met volle teugen maar wees voorzichtig!

Hans Verschoor,
voorzitter College van Bestuur

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!