Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Uitgebreid inspectiebezoek op SG Newton

24 februari 2016

SG Newton was dit jaar betrokken in het streekproefonderzoek voor het Onderwijsverslag 2015/2016. Dit onderzoek is bedoeld om informatie te verzamelen over een aantal indicatoren en onderwerpen, waarover de inspectie rapporteert in het Onderwijsjaarverslag. De informatie leidt tot een kwaliteitsprofiel van de school en een bepaling van het arrangement. Het streekproefonderzoek betrof voor SG Newton de basisberoepsgerichte leerweg. 

In het bestuursgesprek dat op 8 januari plaatsvond op het ASC kondigde de inspecteur aan dat hij op grond van ‘efficiëntie in het toezicht’ de gehele school aan een kwaliteitsonderzoek wilde onderwerpen. Hierbij werd de afdeling ‘Eerste Opvang Anderstaligen’ buiten beschouwing gelaten, want deze afdeling had hij immers al voor de zomervakantie bezocht.  

Op 10 en 11 februari waren de heren Sluis en Sanders op school. Zij bezochten tientallen klassen, bestudeerden vele stukken, spraken met mentoren, docenten, sectieleiders, teamleiders, zorgondersteuners, de MR-vertegenwoordiger, de ouderraad en veel leerlingen. Onderwerpen van gesprek waren met name de twee thema indicatoren: ‘Leraarschap en de professionele ruimte van leraren’ en ‘Omgaan met verschillen tussen leerlingen”.

De dag is goed verlopen, er was dan ook veel goeds te melden. De aandachtspunten waren herkenbaar en worden meegenomen in de nieuwe toekomstplannen.

Op de foto: de twee inspecteurs, de heren Sanders (l) en Sluis (r)

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!