Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

10 februari 2016

Up or Out 
Up or Out is een motto, dat mij is bijgebleven van een recent bedrijfsbezoek aan McKinsey. Een motto dat in eerste instantie ambivalente gevoelens oproept. Vergelijkbaar met de eerste keer dat ik te maken kreeg met het credo: 'Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze'. De ambivalentie wordt enerzijds veroorzaakt door de harde, onwrikbare kant en anderzijds door de logica en duidelijkheid die er achter schuilt. In ieder geval geeft een motto als 'Up or Out' een helderheid waarmee men binnen McKinsey blijkbaar goed uit de voeten kan. Of zoals afgelopen weekend in een FD-artikel te lezen was: 'Up or out lijkt hard, maar helpt mensen wel om zich te ontwikkelen'.

Dat laatste spreekt mij aan en heb ik als leerpunt meegenomen van de bijeenkomst. Van meet af aan en bij herhaling wordt helderheid gegeven aan (nieuwe) medewerkers wat wanneer en op welk niveau van hen verwacht wordt. Vervolgens reikt de organisatie de helpende hand door onder meer scholingsfaciliteiten aan te  bieden. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de individuele medewerker het vereiste competentieniveau te halen en te behouden. De aantoonbare en waarneembare inspanning je als professional permanent te ontwikkelen, is dus bepalend voor het 'Up'. Stof tot nadenken en bruikbaar binnen ons college.


Atlasdag 2016 op 10 november
Op grond van de evaluatie van de Atlasdag 2015 is besloten in 2016 wederom een dag te organiseren voor al het personeel van het Atlas College. De datum, donderdag 10 november, en de locatie, de vernieuwde Copernicus, staan al vast. Noteer deze datum dus al vast in je agenda en tref tijdig maatregelen om aanwezig te kunnen zijn.


Copernicus SG in één gebouw
Op vrijdag 12 februari is de heugelijk opening van de vernieuwbouwde Copernicus. Het resultaat van jarenlange voorbereiding mag er zijn. Tijdens de Open Dagen konden leerlingen, directie en collega’s met trots ‘hun’ nieuwe Copernicus tonen aan potentiele nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Alle complimenten aan de collega’s van de Copernicus voor de wijze waarop de plannen zijn gemaakt en uitgevoerd zonder onoverkomelijke inbreuk op de leer- en werkomgeving. Rond de kerstperiode is zelfs met de voortreffelijke ondersteuning van de collega’s van Systeembeheer gezorgd dat de digitale infrastructuur is vernieuwd. Daarnaast is collectief geïnvesteerd in scholing om de apparatuur zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken.


 Van site van VO-Raad

ALGEMENE REKENKAMER KRAAKT HUISVESTINGSBELEID

4 februari 2016 - Het huidige tempo waarin nieuwbouw wordt gerealiseerd in het onderwijs is laag. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in een rapport aan de Tweede Kamer waarvoor de huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs is onderzocht. De Rekenkamer is kritisch over het huisvestingbeleid van OCW en van de gemeenten. Voor de VO-raad onderstreept dit dat gemeenten gemiddeld te weinig investeren in onderwijsgebouwen.

(….)De VNG beschouwt renovatie als onderdeel van onderhoud en daarmee de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Voor scholen is een grote renovatie een alternatief voor nieuwbouw. De Rekenkamer beschouwt renovatie daarom als een goede tussenoplossing in de lange levensduur van een schoolgebouw. De VO-raad vindt dat renovatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeente en schoolbestuur gezien het gezamenlijke belang.

Noot Hans Verschoor:  Het is heugelijk vast te kunnen stellen dat met de opening van de Copernicus SG de eerste stap is gezet in de realisatie van het Meerjaren Huisvestingsplan in Hoorn, dat er toe moet leiden dat alle Hoornse VO-schoolgebouwen voldoen aan de hedendaagse eisen die mogen c.q. moeten worden gesteld.

Meer informatie op de site van de VO-raad.


VO-Congres 2016: van ambitie naar resultaat
Bij het verbeteren van onderwijsvernieuwing en -verbetering speelt de docent een cruciale rol; daar is iedereen het over eens. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat docenten deze rol ook (kunnen) pakken. Tijd? Geld? Meer (regel)ruimte en autonomie? Kennis en vaardigheden? Aan welke knoppen moeten we draaien en wie speelt daar welke rol bij? Wat kunnen we verwachten van de docent, van de schoolleider en van de bestuurder? En: hoe werken deze samen bij het realiseren van goed en eigentijds onderwijs?

Het negende VO-congres draait om ruimte voor de docent. Hoe maken we van onze scholen een inspirerende en aantrekkelijke werkplek/leergemeenschap waar niet alleen de ambities van leerlingen maar ook docenten, schoolleiders en bestuurders permanent worden uitgedaagd ‘t beste uit zichzelf te halen.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 26 februari 2016

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!