Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

10 februari 2016

Kort verslag MR-vergadering 2 februari 2016

Tijdens de MR-vergadering van 2 februari maakten de MR-leden kennis met Thien Nguygen, leerling van 4-vwo van het OSG. Thien is de nieuwe leerlingvertegenwoordiging in de MR. Het concept schoolplan dat geagendeerd stond, is verschoven naar de vergadering van 29 maart, omdat de resultaten van een tweedaagse van de kerndirectie afgewacht worden om het schoolplan in een nieuw concept te presenteren.

De MR heeft een positief advies gegeven over de vakantieplanning van 2016-2017. Tevens  heeft de MR een positief advies gegeven om de functies Hoofd Atlas Service Centrum en managementassistent op te nemen in het functieboekwerk van het Atlas College. Andere punten die aan de orde zijn geweest zijn o.a. de ICT-problematiek van het Atlas College (DDoS-aanvallen), huisvesting ( Copernicus en OSG) en het inspectiebezoek.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!