Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

27 januari 2016

Dinsdag 2 februari a.s. vergadert de Medezeggenschapsraad met het College van Bestuur. Op de agenda staan onder meer het traject schoolplan 2016-2019, de stand van zaken van de bouwtrajecten OSG en Copernicus, de vakantieplanning 2016-2017 en de besteding van het schoolbudget 2015. De complete agenda en bijbehorende vergaderstukken zijn via het medewerkersdeel van de Atlassite beschikbaar.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!