Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van Personeelszaken

13 januari 2016

Loonnruimte-akkoord
In het loonruimte-akkoord voor ambtenaren is o.m. een loonsverhoging van 3% per januari 2016 opgenomen. Deze loonsverhoging wordt echter nog niet doorgevoerd, zolang er geen nieuwe CAO-VO is. Op dit moment is er onvoldoende duidelijkheid over de volledige dekking van de loonkosten vanuit het Ministerie van OC&W omdat die – gedeeltelijk - uit de daling van de pensioenpremie zou komen. Het ABP heeft echter momenteel een te lage dekkingsgraad (99%) waardoor een stijging i.p.v. een daling van de pensioenpremie per 1 april 2016 te verwachten is.

Het kabinet is verzocht deze stijging van de pensioenpremie te compenseren en de gesprekken hierover zijn nog gaande. Zolang niet zeker is of de loonsverhoging/stijging van de pensioenpremie bekostigd wordt, zal de VO-raad geen nieuwe cao-VO afsluiten. Eind januari zal pensioenpremie definitief worden vastgesteld, dan weten we waarschijnlijk meer.

Salariswijzigingen per 1 januari
Zoals iedere jaar zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de premies voor het pensioen, loonbelasting en sociale verzekeringen.  Hierdoor wijzigt de bruto-netto berekening van het salaris en zijn er verschillen tussen de salarisspecificatie van januari 2016 en die van 2015. Uiteraard pakt het verschil in nettosalaris voor iedereen anders uit, maar onze inschatting is dat iedereen er op vooruit gaat.

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2016 zijn:

  • verlaging pensioenpremie van 19,9% naar 18,1% (werknemersdeel van 6,495% naar 5,43%);
  • PartnerPlusPensioen premie is vervallen;
  • verlaging belasting tarief ;
  • hogere arbeidskorting (voor inkomens tot € 34.500,-).

De salarisstrook van januari 2016 is vanaf 25 januari beschikbaar via de eigen omgeving op www.youforce.nl.

Jaaropgave 2015
De jaaropgave 2015 is vanaf 18 januari beschikbaar via www.youforce.nl

 

 


 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!