Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Een schitterend 2016!

6 januari 2016

Beste collega’s

Mede namens de Raad van Toezicht wens ik jullie een schitterend 2016 toe en spreek ik de hoop uit dat wij in goede gezondheid en met veel arbeidsplezier mogen samenwerken om de ons toevertrouwde leerlingen een mooi en leerrijk jaar te bieden.

Essentieel is dat wij, ieder vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheid, voor ogen blijven houden ‘waartoe wij (het Atlas College) op aarde zijn'. Dat is onze primaire opdracht en zorg. Om onze doelen te bereiken hebben wij elkaar hard nodig door samen te leren en van elkaar te leren, om het thema van de laatste Atlasdag nog maar eens aan te halen.

'Onder de kerstboom' heb ik het onlangs verschenen boek met de titel 'Onderwijsheid' gelezen. De auteur is de voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Kees Boele. De inhoud van zijn boek spreekt mij bijzonder aan en lezing beveel ik van harte aan. (Wie het wil lenen is natuurlijk welkom.)

Ik beschouw het boek als een oproep aan betrokkenen (en verantwoordelijken) bij het Nederlandse onderwijs 'Terug te gaan naar waar het echt om gaat' en de inhoud van het onderwijs, de passie van docenten en de sfeer waarbinnen geleerd en gedoceerd wordt voorop te stellen bij beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Bij de actuele voorbereiding van het traject, dat tot de strategische koers van het Atlas College voor de komende jaren moet leiden, zal dat als uitgangspunt moeten worden genomen want, zoals Boele schrijft:  

"Daarom moeten onderwijsmensen weer gaan doen waar het ten principale in het onderwijs om gaat: onder-wijzen, zodat jongeren wijzer worden. Dat kan echter alleen als leidinggevenden hun school echt schóól laten zijn in plaats van een bedrijf. Het woord ‘onderwijs’ geeft ons de richting al aan, (...) Het is ook een erg mooi woord, hè? Het begrip wijsheid zit er al in, onderwijzen is het aanzetten van de ander tot wijsheid. Het is dus meer dan ‘kennisoverdracht’, het gaat er ook om dat je die ander een richting wijst. De oude Grieken zeiden al, dat je er als leraar alleen maar naar kunt streven dat je er in slaagt een student wijzer te laten worden dan hij was op het moment dat hij bij je binnen kwam."

 Ik wens ons en onze leerlingen het nieuwe jaar veel Onderwijsheid toe!

 Hans Verschoor,

voorzitter College van Bestuur

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!