Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

2 december 2015

Gisteravond, 1 december, heeft de MR overleg gevoerd met het College van Bestuur. Je leest hier meer over in het kort verslag van de vergadering. Tijdens de vergadering is ook het verslag van de MR-vergadering van 6 oktober vastgesteld. Overigens zijn vanaf vandaag de vergaderstukken voor iedereen toegankelijk op het afgeschermde personeelsdeel op de site van het Atlas College. In de toekomst zijn alle stukken die de MR ter beschikking worden gesteld voor het personeel via de site van het Atlas College te raadplegen.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!