Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Parijs 13 november 2015

18 november 2015

Woorden schieten te kort bij het beschrijven van het drama dat zich jl. vrijdag in Parijs ontvouwde. Ongelooflijke daden, verricht door 'medemensen', die onder het mom van geloof en/of ideologie menen over het lot en het leven van anderen menen te mogen beschikken. Als vanzelfsprekend hebben leerlingen en medewerkers van ons Atlas College jl. maandag met een minuut stilte deze mensonwaardige gebeurtenissen herdacht. Waardig en met respect voor elkaar. Wat ons rest is overgaan tot de orde van de dag, maar laten we bovenal met elkaar in gesprek blijven over deze gebeurtenissen en vergelijkbare gebeurtenissen in de wereld en ons omringende samenleving.

Juist het onderwijs dient een zo belangrijke preventieve taak te verrichten bij de vorming van onze leerlingen tot wereldburgers, die beseffen dat de kracht van het woord en van de dialoog met respect voor elkaar de enige zinvolle weg is naar een duurzame samenleving.

 Hans Verschoor,

voorzitter College van Bestuur

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!