Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

18 november 2015

Een schitterende Atlasdag 2015!

'Beste Hans,

Ik wilde je bedanken voor een fantastische dag, mijn complimenten aan een ieder die hieraan heeft mee gewerkt. Compliment, het maakt mij trots een medewerker te zijn van het Atlas college.

Met vriendelijke groet,'

 Wat mooi om op de avond van onze Atlasdag berichten van collega’s te mogen ontvangen zoals hierboven! Onder regie van Martien de Boer en Paul van den Berg is de derde Atlasdag een groot succes geworden. Een prachtig aanbod aan workshops en inleidingen, van hoog niveau en daadwerkelijk voor alle medewerkers 'wat wils'. Complimenten zijn ook op zijn plaats voor de collega’s van SG Newton, SG De Dijk en de OSG, West-Friesland die samen met de leerlingen van SG Newton, Copernicus SG en OSG West-Friesland voor een voortreffelijke, feestelijke en smakelijke entourage hebben gezorgd. Inmiddels heeft zich al een aantal collega’s aangemeld, die mee willen werken aan de organisatie van de Atlasdag 2016!

In zijn speech hield Paul Rosenmöller onder meer een pleidooi voor zogenaamde maatwerkdiploma’s. Opvallend was de volgende ochtend uit de media te vernemen dat de Onderwijsraad negatief adviseert aan de staatsecretaris. Hetgeen aanleiding was voor deze reactie van de VO-Raad:

Onderwijsraad denkt te veel in bedreigingen en te weinig in kansen

In zijn gepresenteerde advies focust de Onderwijsraad zo sterk op de risico’s die samenhangen met de invoering van een maatwerkdiploma, dat de kansen onderbelicht blijven. De VO-raad vindt dit eenzijdig. Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Het is opmerkelijk dat de Onderwijsraad de analyse deelt dat we naar meer maatwerk en talentontwikkeling in het onderwijs moeten, maar dit vervolgens niet vertaalt naar een diploma op maat. We kunnen zoveel maatwerk realiseren als we willen in het onderwijs, als het geen consequenties heeft voor het examen en diploma hebben leerlingen er uiteindelijk te weinig aan. Een diploma op maat werkt ook stimulerend voor meer onderwijs op maat.”

De VO-raad is voorstander van het mogelijk maken van een maatwerkdiploma. Daarbij hebben we zeker oog voor de risico’s en dilemma’s die de Onderwijsraad schetst. In een eigen uitwerkingsnotie ‘Diploma op maat. Ruimte voor talent in het voortgezet onderwijs’ signaleert de VO-raad deze risico’s ook en pleiten we ervoor om samen met alle relevante partijen de juiste vervolgstappen te zetten om die risico’s te beperken en de kansen die een maatwerkdiploma biedt te benutten.

De Onderwijsraad vraagt aandacht voor de toegankelijkheid tot en doorstroom binnen het stelsel. Rosenmöller: “Dat is terecht en daar zijn we met heel veel partijen over in gesprek. Het idee is dat je met een diploma op maat, dat zicht biedt op de cognitieve en niet-cognitieve prestaties van leerlingen de stap naar het vervolgonderwijs juist makkelijker maakt.” Met een maatwerkdiploma krijgt het vervolgonderwijs een beter inzicht in wie er binnenkomt. Het huidige diploma is weliswaar herkenbaar maar biedt lang niet al tijd inzicht in de diverse talenten van leerlingen. Nu is er immers veel uitval in het eerste studiejaar op mbo-, hbo- en universitair niveau en met een soepelere overgang tussen de onderwijssoorten kan dat worden gereduceerd.
Lees het Onderwijsraadrapport 'Maatwerk binnen wettelijke kaders: eindtoetsing als ijkpunt voor het funderend onderwijs'

Ouderraden
Op woensdagavond 4 november is de halfjaarlijkse bijeenkomst van alle ouderraden van de vijf Atlas-scholen. Op de agenda stond onder meer de stand van zaken met de vernieuwbouw van de Hoornse schoollocaties en een discussie aan de hand van een aantal stellingen die recent ook voor de strategische adviesraad van het Atlas College zijn gebruikt. Uitvoerig zijn ervaringen uitgewisseld hoe de betrokkenheid van de ouders te vergroten.

Hans Verschoor,

voorzitter College van bestuur

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!