Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Parkeerverbod

18 november 2015

Sinds 1 september jl. is in de straten rondom SG Newton en het Service Centrum een parkeerverbod van kracht. We attenderen je erop, dat de politie onlangs heeft aangekondigd handhavend te zullen gaan optreden, omdat er nog geregeld auto's langs de kant van de straat staan geparkeerd. Concreet betekent dit dat je een parkeerbon krijgt, wanneer je toch in de zone waarin het verbod geldt, parkeert.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!