Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

OSG sluit zich aan bij Technasiumnetwerk

18 november 2015

Onlangs heeft de OSG West-Friesland de samenwerking binnen het Technasiumnetwerk Noord-Holland bekrachtigd. Het technasium is een relatief nieuwe, praktijkgerichte onderwijsvorm. Het netwerk Noord-Holland vormt het achttiende en tevens laatste technasiumnetwerk dat zich mag aansluiten bij de landelijke stichting Technasium.

Binnen het technasium ligt de nadruk op b├Ętavakken. Zaken als onderzoeken & ontwerpen, de technasiumwerkplaats, talentontwikkeling en samenwerking met hoger onderwijs en bedrijfsleven nemen binnen het technasium een belangrijke plaats in. Leerlingen werken veelal aan opdrachten in groepjes, die worden samengesteld op basis van de competenties van de leerlingen. Wanneer een leerling de zes leerjaren van het vwo doorloopt, werkt hij of zij binnen het technasium aan zo'n 25 opdrachten. Verder maken de leerlingen kennis met vele gastdocenten uit het hbo en wetenschappelijk onderwijs.

De OSG West-Friesland start volgend schooljaar met het technasium binnen het atheneum, aldus afdelingsleider Iris van 't Hull. Daarna wordt het technasium verder uitgerold binnen de school. Omdat de school binnenkort verbouwd zal worden, maakt dit de bouw van een technasiumwerkplaats gemakkelijker. Tijdens de open dagen in januari worden leerlingen en ouders nader geïnformeerd over deze onderwijsvorm.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!