Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

14 oktober 2015

Dinsdag 6 oktober heeft de MR Atlas College vergaderd. Tijdens de vergadering is het nieuwe DB van de MR vastgesteld. De vergadering ging unaniem akkoord met de benoeming van Bas Hofstede als voorzitter en Léon Schaaf als secretaris voor de komende periode van drie jaar.
De vergadering heeft uitgebreid stil gestaan bij de ICT-problematiek van het Atlas College van de afgelopen tijd. Uitgangspunt hierbij is dat de nadruk nu ligt op alles weer op de rails te krijgen; achterhalen wat de oorzaak is en wat er gedaan moet worden om deze problematiek in de toekomst te vermijden.
De MR heeft een positief advies gegeven over de Kaderbrief 2016 t.b.v. de begroting 2016 en formatieplan 2016-2017. In de kaderbrief zijn de kaders geformuleerd voor een (beleidsrijke) uitwerking van de begrotingen en formatieplannen.

Tijdens de vergadering is ook het verslag van 30 juni 2015 vastgesteld.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!