Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Van het College van Bestuur

16 september 2015

Beste collegae,

Atlasdag 2015 komt eraan. Zegt het voort!

De derde editie van de Atlasdag vindt dit jaar plaats op donderdag 12 november a.s. De organiserende collega’s zijn erin geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen met aansprekende inleiders. Het doel van de Atlasdag is voor alle medewerkers, OP en OOP, een bron van inspiratie te scheppen door elkaar te ontmoeten, te spreken, de dialoog te voeren of naar inleiders te luisteren.  Op diverse manieren zal er de komende weken meer informatie worden gegeven, zodat een ieder zich kan voorbereiden op de dag en op de eigen programmakeuze. Zegt het voort!

Pestprotocol voor leerlingen

Onlangs is het anti-pestprotocol van het Atlas College geactualiseerd. Protocollen ben je geneigd te vergeten als je ze nauwelijks gebruikt. Net als statuten: als het goed is liggen ze in een la en kunnen ze daar blijven liggen.
Maar als er daadwerkelijk problemen zijn of dreigen te ontstaan zijn protocollen van waarde. In eerdere nieuwsbrieven heb ik geschreven over de lering die is getrokken uit een intern onderzoek dat is uitgevoerd n.a.v. een ernstige ouderklacht op een van onze locaties. Zeker nu de gevolgen van het Passend Onderwijs in toenemende mate voel- en merkbaar zijn, is het essentieel, dat professionele richtlijnen en afspraken over handelen (protocollen) worden geactualiseerd en nageleefd. Gedrag, handelen en besluitvorming moeten reproduceerbaar zijn om je in voorkomende gevallen te kunnen verantwoorden; beter is situaties te voorkomen en het professionele handelen ‘te richten’.

Ook voor medewerkers?
Met verbijstering heb ik het nieuws in de media gevolgd over en naar aanleiding van de lerares die suïcide heeft gepleegd als gevolg van pesterijen door collega’s. Dat kinderen soms snoeihard zijn in hun omgang en zich (nog) niet bewust zijn van de mogelijke gevolgen van hun (pest-)gedrag, mag duidelijk zijn. Dat echter ook volwassen collega’s elkaar het leven zuur maken met ernstige gevolgen, is een feit dat ik mij niet dagelijks realiseer. Ten onrechte dus, gelet op de berichtgeving in de media:

 “Ruim een half miljoen Nederlanders zijn slachtoffer van pesterijen op het werk. De overheid komt daarom met een campagne om het pesten uit de taboesfeer te halen.” (bron: NU.nl)

“Eén op de tien werknemers wordt weleens gepest. Waarom zien hun leidinggevenden die pesterijen niet?”(bron: Intermediair)

Landelijk wordt als gevolg van het drama opgeroepen te komen tot anti-pestprotocollen voor medewerkers. Als bestuurder heb ik die vraag bij de personeelsgeleding van de MR (de PMR) neergelegd ter overweging. Indien gewenst komt er zo’n protocol. Tegelijkertijd hoop ik oprecht dat we het niet nodig zullen hebben. Maar….omdat het Atlas College midden in de samenleving staat is niet uit te sluiten dat ook binnen onze organisatie collega’s gepest worden of zich gepest voelen. Dit in schril contrast tot onze ambitie dat het Atlas College een ieder, leerling én medewerker, helpt te leren schitteren.
Bij dezen de oproep alles wat ons ter beschikking staat, vanuit een collectieve verantwoordelijkheid,  te gebruiken om dergelijke praktijken tegen te gaan c.q. te voorkomen. Laten we alert  zijn!

Nieuw Aangestelde Personeelsleden: welkom collega’s!

Op 3 september is een bijeenkomst gehouden op het Atlas Service Centrum voor alle collega’s die recent het Atlas College zijn komen versterken. Tijdens de bijeenkomst zijn alle aanwezigen door mij welkom geheten en is nader kennis gemaakt en informatie gegeven over het Atlas College, het beleid en de organisatie, over het ASC en over - voor met name nieuwkomers -  relevante informatie over Personeelszaken.

Hans Verschoor,
voorzitter College van Bestuur 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!