Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

SG Newton start Leesweek

15 september 2015

Begin november organiseert SG Newton in leerjaar 1 en 3 voor de eerste keer een zgn. Leesweek. 'Het lezen en begrijpen van de geschreven taal om ons heen is de sleutel om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij', aldus Mark Zonneveld, teamleider leerjaar 1. 'Op school begint dat met het begrijpen van de teksten in de schoolboeken. We willen leerlingen het gevoel geven dat ze teksten uit schoolboeken kunnen begrijpen en het geleerde in een bredere context kunnen plaatsen. Dat zorgt naar ons idee voor meer zelfvertrouwen. We verwachten dat de Leesweek een positieve invloed heeft op de gehele schoolperiode.'

De secties Nederlands, mens & maatschappij, mens & natuur en economie gaan in de Leesweek vakoverstijgend aan de slag met leesvaardigheid. De leerlingen krijgen een boekje met een aantal teksten. Per tekst worden vier vaardigheden behandeld, telkens met een andere werkvorm. Alle docenten werken hierin  de komende weken en laten zo de geleerde vaardigheden ook na de Leesweek regelmatig terugkomen in de eigen lessen. De Leesweek wordt ge├»nitieerd door Bureau De Boer en partners dat afgelopen jaar een scholing verzorgde op SG Newton.

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!