Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Training gespreksvaardigheden

9 september 2015

Dit schooljaar wordt de zgn. performancemanager geïntroduceerd: een digitaal instrument om de afspraken in het kader van de gesprekkencyclus vast te leggen. Zoals je in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, worden binnenkort informatiebijeenkomsten op de locaties georganiseerd over de werking en inhoud van dit systeem.

Om je vervolgens optimaal te kunnen voorbereiden op de gesprekkencyclus, is met de (P)MR afgesproken dat er naast de informatiebijeenkomsten een gespreksvaardigheidstraining zou worden georganiseerd voor alle Atlasmedewerkers. In deze training komen zaken aan de orde als: 

  • Hoe bereid ik me het beste voor op de gesprekken?
  • Hoe formuleer ik verbeter- en ontwikkelpunten?
  • Hoe geef ik feedback en hoe ontvang ik feedback?
  • Hoe maak ik een probleem bespreekbaar?
  • Hoe stel ik een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op?
  • Enz. 

Kortom, vaardigheden die niet alleen kunnen bijdragen om de kwaliteit van de gesprekken te verhogen, maar je ook helpen om datgene aan de orde te stellen, wat je zelf echt belangrijk vindt.

Wanneer en waar
De trainingen vinden plaats op donderdag 1 oktober a.s. bij het Atlas Service Centrum.

OOP:  9.30-12.30 uur

OP: 15.00-17.00 uur

Als je wilt deelnemen aan deze training, kun je je aanmelden bij de afdeling personeelszaken: pz@atlascollege.nl   Aanmelden kan tot en met 20 september a.s.
Via dit mailadres kun je ook aangeven, dat je wel wilt deelnemen, maar op 1 oktober niet kan. Er zal dan gezocht worden naar alternatieven.

Meer informatie
Meer informatie over de gesprekkencyclus en de performancemanager vind je op de website van het Atlas College:

 

 

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!