Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van Personeelszaken

2 september 2015

Onlangs is in de kerndirectie gesproken over de vernieuwde gesprekkencyclus. Besloten is deze vanaf dit schooljaar op een andere wijze vorm en inhoud te geven. Zo zal er gebruik gaan worden gemaakt van de zgn. performancemanager: een digitale toepassing van Youforce. De (nieuwe) gesprekkencyclus betekent onder meer, dat ieder personeelslid elk jaar een gesprek heeft met zijn of haar leidinggevende, zo dat al niet het geval was. De gesprekken zijn met name bedoeld als hulpmiddel bij je verdere ontwikkeling en professionalisering in je functie als docent of OOP-er. Met andere woorden ze zijn allereerst voor jezelf van belang.

In verband hiermee zullen er op de locaties informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt iedereen nader geïnformeerd over de gesprekkencyclus (wat verandert er, hoe zijn de gesprekken opgebouwd enz.) en zal de afdeling Personeelszaken de performancemanager presenteren en uitleggen hoe deze werkt. Uiteraard kunnen er ook vragen worden gesteld. De bijeenkomsten vinden als volgt plaats:

Service Centrum 15 september 12.00 uur
Copernicus SG 15 september 15.15 uur
SG Newton 22 september   13.30 uur
SG De Dijk 22 september 14.45 uur
SG De Triade 29 september 15.30 uur

Voor de OSG wordt nog gezocht naar een geschikte datum.

Op de site van het Atlas College vind je meer achtergrondinformatie over de gesprekkencyclus en performancemanager.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!