Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Parkeren bij ASC en Newton

2 september 2015

De verkeerssituatie op Dampten was voor leerlingen, zeker bij dagen met slecht weer, gevaarlijk. Dit kwam hoofdzakelijk omdat er heel veel geparkeerde auto’s de weg versmalden in combinatie met veel laad- en losverkeer was. Op verzoek van de omwonenden heeft de gemeente Hoorn voor het gebied Dampten nu een parkeerverbodzone ingesteld. In een parkeerverbodzone geldt overal een parkeerverbod. Er mag alleen geparkeerd worden op parkeerplaatsen. De zone stopt na het verkeersbord dat het einde van de zone aangeeft. In de parkeerverbodzone zijn parkeerplaatsen duidelijk te herkennen.

Een parkeerverbodzone wordt aangegeven met het verkeersbord zoals hieronder. Het einde van deze zone wordt aangegeven met een grijs bord met de tekst einde zone.

Door te kiezen voor een parkeerverbodzone verdwijnen een flink aantal parkeerplaatsen langs de stoepen van d’Ampten (zijnde niet-officiële parkeerplekken). Ook in de dwarsstraat op Dampten (waar nu nog het illegale stoepparkeren wordt gedoogd) verdwijnen de niet-officiële parkeerplekken.

De auto’s die tot op heden langs de weg stonden, zullen nu elders moeten parkeren. Er zal daarom een 'vlucht' plaatsvinden naar de parkeerplaatsen/-terreinen van de omwonenden van Dampten. De gemeente Hoorn heeft daarom als voorwaarde voor het instellen van het parkeerverbod gesteld, dat de omwonenden het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein moesten uitbreiden. Het Atlas College heeft dit gedaan en het aantal parkeerplaatsen is nu 65. Om er voor te zorgen dat deze 65 plekken beschikbaar zijn voor de medewerkers van het Atlas College en haar bezoekers is er voor gekozen de toegang van het terrein te gaan reguleren door middel van een slagboom bij de hoofdingang van het ASC en verkeershinderpaaltjes bij de ingang aan de Berkhouterweg. De slagboom is geplaatst, maar zal op een later tijdstip in werking worden gesteld. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd. De verkeershinderpaaltjes zullen op korte termijn wel geplaatst worden. Dit betekent dat het terrein van het Service Centrum en SG Newton voor auto’s alleen via de ingang aan het Dampten te benaderen is.

 Door de invoering van de parkeerverbodzone kan het voorkomen dat er geen parkeerplek is. In dat geval kan er uitgeweken worden naar de parkeerplek bij het station (P+R) of naar de parkeerplaatsen bij de “Kop van Hoorn” (achter BCC). Beide parkeerplaatsen liggen op loopafstand ( ± 10 minuten) van het Atlas Service Centrum.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!