Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

30 juni 2015

Gisteravond heeft de MR vergaderd met het College van Bestuur. Op de agenda stonden onder meer het jaarplan Atlas College en de locatieplannen, formatieplannen en exploitatiebegrotingen van de locaties. In de vergadering werd ook stilgestaan bij het vertrek van vier MR-leden. Meer hierover kun je lezen in het Kort Verslag. Tijdens de vergadering werd ook het verslag van 26 mei vastgesteld.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!