Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Taart voor pilot

30 juni 2015

SG Newton werkt mee aan de vernieuwing van het vmbo. Voor de nieuwe beroepspraktijk van het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) fungeert de school als pilotschool. Dit jaar zijn in leerjaar 3 verschillende projecten voor Dienstverlening & Producten ontwikkeld en uitgevoerd volgens de nieuwe eindtermen.

Als extra bedankje voor alle docenten die op Newton aan het nieuwe programma gewerkt hebben, liet de Vernieuwingscommissie vmbo een heerlijke taart bezorgen. Op de foto Theo Tromp en Sylvia Broere, resp. teamleider bovenbouw en projectleider D&P.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!