Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Herinrichting Atlas Service Centrum

3 juni 2015

Tijdens de Atlasdag in november werd de nieuwe naam van het centraal bureau bekendgemaakt: Atlas Service Centrum. De nieuwe naam staat symbool voor de nieuwe rol van het stafbureau binnen het Atlas College.

Zoals 'Service' in de naam al aangeeft is een van de belangrijkste uitgangspunten van de zgn. herinrichting, dat het ASC meer dienstverlenend wordt richting de locaties. Daarnaast zal het ASC, veel sterker dan tot nu toe het geval is, een adviesrol krijgen. Hierbij gaat het dan om adviezen aan de locaties én aan het College van Bestuur op de beleidsterreinen onderwijs, personeel, ICT, financiën, facilitair en communicatie. Intussen zijn voor al deze beleidsterreinen adviseurs benoemd.

De komende periode zal er gekeken worden naar de overlegstructuren en de inrichting van het gebouw en nagedacht moeten worden over hoe de integraliteit en de efficiency (verder) verbeterd kunnen worden. De herinrichting zal voor 1 januari 2016 zijn afgerond.

Beleidsterrein            adviseur(s)
onderwijs Martien de Boer
personeel Dennis v.d. Weerd en Esther Harkema (m.i.v. 1-8-15)
ICT Jan Haker
financiën Henk Jan Biegel
facilitair Jacob Hilbrants
communicatie Dick Slok

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!