Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuws van Personeelszaken

19 mei 2015

Netto vakantiegeld mogelijk lager
Het netto uit te betalen vakantiegeld bij een gelijkblijvend brutosalaris, kan dit jaar lager uitpakken dan vorig jaar.

Met ingang van 2015 is de afbouw van de arbeidskorting en algemene heffingskorting ook opgenomen in de tabellen voor bijzondere beloning. Hierdoor wordt voor werknemers met een jaarloon bijzondere beloningen tussen de € 19.823,-  en € 100.671,- mogelijk meer loonheffing ingehouden. Het gevolg hiervan is dat, bij gelijkblijvend bruto vakantiegeld, het netto bedrag aan vakantiegeld lager kan uitvallen dan vorige jaren.

De achterliggende reden voor deze wijziging in de tabellen voor bijzondere beloning is, dat de berekende loonheffing zo beter aansluit op de te berekenen inkomstenbelasting. Dit heeft tot gevolg dat er in 2016 bij het afrekenen van de inkomstenbelasting over 2015, in veel gevallen minder inkomstenbelasting over 2015 hoeft te worden verrekend.

Uitbetaling salarissen
Voor wat betreft de betaling van de salarissen is het zo, dat deze - ondanks tweede pinksterdag - op de 25e zullen plaatsvinden.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!