Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Beoordeling ROWF

19 mei 2015

Op 3 juni 2015 wordt de kwaliteit van de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF) beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van de kwaliteitskaders die daarvoor zijn opgesteld door de NVAO (Nederlands - Vlaamse accreditatieorganisatie). De ROWF trekt in deze visitatie op met de tweedegraads lerarenopleidingen van de HvA, evenals vijf andere opleidingsscholen rondom Amsterdam. Het evaluatiebureau NQA (Netherlands Quality Agency) zal zowel de visitatie bij de HvA, als de visitatie bij de opleidingsscholen uitvoeren. Dat betekent dat NQA de beoordeling organiseert en een rapport opmaakt met een advies voor de NVAO of de kwaliteit voldoende of onvoldoende is. De NVAO informeert het ministerie van Onderwijs over dat advies, waarna bij een voldoende beoordeling de bekostiging wordt voortgezet.

Een panel dat de zeven zgn. ADEF-hogescholen (Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten) visiteert, zal dat ook bij de opleidingsscholen doen. Het panel bestaat uit een groep experts vanuit verschillende disciplines, waaronder een referent die bekend is met de academische opleidingsschool. Het panel zal gesprekken voeren met drie groepen respondenten: dit zijn stuurgroepleden, begeleiders van studenten en een groep studenten zelf. De beoordeling bestaat uit drie onderdelen:

1. Documentonderzoek: de documenten die het panel vooraf zal lezen, zoals de kritische reflectie, de verplichte documenten en de brondocumenten;
2. Visitatie: op 3 juni 2015 (‘opleiden in de school’ en ‘academische kop’);
3. Rapportage en advies

 De officiële visitatie is dus op woensdag 3 juni ’s middags van 13.30 tot 17.30 uur bij het Atlas Service Centrum. Vandaag, woensdag 20 mei, is er vooruitlopend hierop een proefvisitatie om de deelnemers te laten oefenen.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!