Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Geen bezwaar

18 mei 2015

Op 22 april jl. verliep de termijn waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het voornemen een vergunning te verstrekken voor de bouwplannen voor de Copernicus SG. Inmiddels is bekend dat er bij de gemeente geen bezwaren – of in ambtelijke termen ‘zienswijzen’ – tegen de vergunning zijn ingediend. Wij zijn hierover uiteraard verheugd en zullen ons tijdens het bouwtraject én daarna als altijd blijven inzetten voor goede verhoudingen met onze buren.  Het feit dat er geen bezwaren zijn ingediend, betekent dat alle voorbereidingen gericht blijven op de start van de bouwactiviteiten per 1 juni a.s.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!